SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
ZGODNE Z NATURĄ

O firmie

QR Solutions sp. z o. o. jest spółką celową powołaną w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie szeroko pojętej obsługi rynku paliw i biopaliw.

Jednym z głównych zadań firmy jest świadczenie usług dla przedsiębiorstw paliwowych w sferze realizacji założeń związanych z globalnym trendem, jakim jest ochrona środowiska, a w szczególności redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Doskonała znajomość problematyki rynku paliw i biopaliw, a także skomplikowanych i dynamicznie zmieniających się przepisów prawa pozwala nam skutecznie działać i rozwiązywać problemy stawiane przed naszymi klientami.

Oferta

QR Solutions sp. o. o. posiada w swojej ofercie szeroką gamę rozwiązań dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego.

Spółka oferuje obsługę podmiotów zobowiązanych przepisami unijnymi oraz krajowymi, do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie wprowadzania na rynek odnawialnych źródeł energii.

Działając w oparciu o istniejący zakład produkcyjny biokomponentów oraz znajomość specyfiki rynku paliwowego, proponujemy naszym klientom optymalne rozwiązania w zakresie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, a także Narodowego Celu Redukcyjnego.

Spedycja

QR Solutions sp. z o. o. posiadająca własną flotę pojazdów, świadczy także usługi w zakresie logistyki.

Za pomocą naszych środków transportu drogowego oferujemy międzynarodowy przewóz paliw i biopaliw płynnych, biokomponentów, a także olejów roślinnych.